baki

UNWTO خواستار بازگشایی ایمن بخش گردشگری است

04 تیرماه | 99

از آنجا که گردشگری به تدریج در تعداد فزاینده ای از کشورها مجدداً شروع می شود ، سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) - سازمان جهانی گردشگری داده های جدیدی را منتشر می کند که تأثیر کووید 19 را در این بخش نشان می دهد. پس از چندین ماه اختلال بی سابقه ، بارومتر جهانی گردشگری گزارش می دهد که این بخش در برخی مناطق شروع به کار مجدد کرده است ، مهمترین آنها در مقصد نیمکره شمالی میباشد.