baki

برنامه ریزی ایرلاین Cathay Care برای ایمن نگه داشتن مسافران است

Cathay Pacific پروتکل جدیدی را راه اندازی کرده است ، که شامل اقدامات نظافت ، محافظت و بهداشت برای اطمینان از ایمنی کارمندان و مسافران ، از ورود به هواپیما تا رمان نشستن بر زمین است.

24 تیرماه | 99

برای به حداقل رساندن تماس با ورود به فرودگاه و تضمین فاصله اجتماعی ، همه مسافران تشویق می شوند تا بصورت آنلاین چک را انجام دهند. ضد عفونی کننده دست و محافظ صفحه نمایش در پیشخوان های بازرسی معرفی شده اند و همه کارمندان ماسک و دستکش می پوشند. برای کمک به مسافت اجتماعی ، خطوط مشخصی در زمان ورود به سیستم وجود دارد. برای هر مسافری که ورود آن جتی به صورت شبانه روزی باشد ، کنترل دما را انجام می دهند و تمام مسافران باید هنگام سوار شدن و در هواپیما ، از روکش صورت استفاده کنند .