baki

گزارش کیفیت اینترنت ایران

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایران اخیراً نتایج نظرسنجی در مورد کیفیت خدمات اینترنتی در کشور را در نیمه اول سال جاری ایران (20 مارس - 21 سپتامبر) منتشر کرده است.

24 آبان | 99

این گزارش کیفیت خدمات اینترنت ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنت (ISP) را بر اساس پارامترهای مختلف از جمله سرعت ، تکان دادن ، نسبت از دست دادن بسته (PLR) و زمان رفت و برگشت (RTT) بررسی می کند. داده ها از بیش از 6700 ایستگاه ICT در سراسر کشور جمع آوری شده است. کارشناسان بر این باورند که پس از سالها تلاش برای توسعه زیرساختهای ICT و گسترش دسترسی به اینترنت در ایران ، کیفیت خدمات مطابق انتظار نیست. از نظر سرعت ، سهم عمده مشترکان اینترنت (44٪) به سرعت اتصال بین 10،240-20،480 کیلوبیت در ثانیه دسترسی دارند. علاوه بر این ، سرعت 30٪ کاربران بین 256-2،048 کیلوبیت بر ثانیه است. این گزارش نشان می دهد که فقط 2٪ مشترکان اینترنت در ایران بیش از 3000 Kbps سرعت اتصال دارند. حدود 11٪ کاربران با سرعت اینترنت بین 20،480-30،000 Kbps ، 11٪ با 10،240-20،480 Kbps و 2٪ کمتر از 256 Kbps کار می کنند