baki

ایران نیاز به کنترل نقاط ورود در مقابل ویروس جدید

از آنجا که موارد بیشتری از ویروس کرونا جدید برای اولین بار در انگلستان شناسایی می شود ، ستاد ملی ویروس کرونا خواستار اقدامات غربالگری در مبادی ورودی سفرهای بین المللی است.

10 دی | 99

به نقل از ایسنا ، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد "ویروس جدید درست در پشت مرزهای کشور ما است. ما باید به طور مداوم آماده باشیم. "به گفته مقامات انگلیسی ، ویروس کرونا ویروس جهش یافته تا 70٪ قابل انتقال است و باعث می شود بسیاری از کشورها از انگلیس جلوگیری کنند تا از بروز مجدد موارد جلوگیری کنند. رئیسی گفت: "Covid-19 در حال حذف و جایگزین شدن با نسخه جدید است." "ما باید در صورت ورود ویروس به کشور آماده شده و افراد آلوده را سریع شناسایی و منزوی کنیم." وی هشدار داد که کوچکترین غفلت می تواند موج دیگری از عفونت ها را در ماه آینده تحریک کند. ایران محدودیت های گسترده ای را در بیشتر مواقع پاییز اعمال کرد تا موج سوم را مهار کند که در بدترین حالت روزانه 500 کشته داشت. برآوردهای انجام شده توسط وزارت بهداشت نشان می دهد که بدون مداخله اخیر ، بستری شدن در بیمارستان Covid-19 به طرز عظیم 50،000 افزایش یافته و 7500 نفر دیگر می مردند. تعداد کشته شدگان ایران در حال حاضر 54000 نفر است. دولت برای جلوگیری از طاقت فرسا بودن سیستم مراقبت های بهداشتی از بیماران ، یک قانون منع رفت و آمد شبانه را حداقل در 440 شهر در سراسر کشور اجرا کرده است.