baki

نوع کرونا جهش یافته در ایران کشف شد

ایران روز سه شنبه اولین مورد از ویروس کرونا ویروس جدید را شناسایی کرد که در انگلستان شناسایی شد ، اما گفت بیمار خود قرنطینه شده است و ویروس به افرادی که با آنها در تماس هستند منتقل نشده است.

17 دی | 99

نمکی اعلام کرد: "اولین مورد ویروس جهش یافته در یک ایرانی شناسایی شد که از انگلیس بازگشت و او از نظر سلامتی در وضعیت خوبی قرار دارد." به گفته مقامات انگلیسی ، نوع جدید می تواند 75 درصد مسری تر باشد. در حال حاضر انگلیس تحت فشار قرار دارد تا از گسترش ویروس کرونا ویروس جهش یافته جلوگیری کند. وی گفت: "ما حدود 240 نفر را كه با بیمار در تماس بوده اند آزمایش كرده ایم و هیچ كدام ویروس جهش یافته را ندارند. این اعلامیه دلیل وحشت نیست. این فقط به این معنی است که پروتکل های بهداشتی باید به شدت رعایت شوند ". نمکی خاطرنشان کرد که در صورت کشف مورد دیگر از نوع جدید ، این وزارتخانه به مردم اطلاع خواهد داد. لاری گفت: "بیش از 1.02 میلیون نفر از بیماری تنفسی بهبود یافته اند و 4800 نفر در شرایط جدی هستند." "ایران از زمان مشاهده ویروس کشنده در کشور ، بیش از 7.88 میلیون آزمایش PCR انجام داده است." Covid-19 86.1 میلیون نفر را در سطح جهان آلوده كرده و حدود 1.86 میلیون نفر را كشته است.