baki

موارد روزانه Covid-19 ، مرگ و میر کاهش می یابد

مرگ یک شبه ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران به کمترین میزان در حدود دو ماه اخیر کاهش یافت و به کمتر از 300 مورد بازگشت و موارد تایید شده برای اولین بار در سه هفته زیر 12000 نفر فوت شدند ، زیرا محدودیت های اعمال شده از اواخر اکتبر همچنان به سرعت انتقال می یابد.

17 آذر | 99

به نقل از ایسنا ، سیما سادات لاری ، سخنگوی وزارت بهداشت ، گفت: "ایران روز یکشنبه 294 مورد کشته شدن توسط ویروس کرونا را اعلام کرد و تلفات ملی را به بیش از 50310 نفر رساند." "در عرض 24 ساعت ، 11561 بیمار Covid-19 شناسایی شدند که تعداد کل آنها را به 1.04 میلیون نفر رساند." دولت از اواخر ماه اکتبر اقدامات محدود کننده ای را برای مهار این بیماری عفونی آغاز کرد ، زیرا موج سوم عفونی سیستم مراقبت های بهداشتی آن را تحت فشار قرار داده است. از آن زمان مقامات با اعمال محدودیت های سفر به و از مناطقی که در همه گیر بیشترین آسیب دیده است ، پروتکل های بهداشتی را سخت تر کرده و از ساعت 9 شب ممنوعیت حادثه ممنوعیت برقرار کرده اند. تا ساعت 4 صبح و با الزام به حضور کارمندان کمتر در ادارات دولتی. علیرضا زالی ، رئیس Taskforce ویروس کرونا،گفت : "شرایط فعلی نباید مطلوب و تثبیت شده تلقی شود. وضعیت تهران شکننده و نگران کننده است. "این مقام بهداشت گفت ویروس کرونا همچنان در تهران جان می گیرد و هم مسئولان و هم مردم باید نسبت به احیای مجدد مراقب باشند. وی نتیجه گیری كرد: "ما از كاهش نسبی پرونده ها در تهران فاصله داریم." کارگروه ملی Coronavirus تهران را از هشدار قرمز به نارنجی منتقل کرده و از روز شنبه بیشتر مشاغل غیر ضروری را بازگشایی کرده است.