baki

نرخ های بین بانکی در کاهش مداوم

نرخ بهره در بازار بین بانکی در آخرین ماه تقویمی تا 20 نوامبر 1.6 درصد کاهش یافت.

11 آذر | 99

بانک مرکزی ایران در اطلاعیه ای که در وب سایت خود منتشر کرد ، گفت: "نرخ بین بانکی به طور پیوسته کاهش می یابد تا به محدودیت های تعیین شده توسط تنظیم کننده نزدیک شود." در 23 نوامبر از 23.2 درصد به 19.6 درصد در 19 نوامبر کاهش یافت و روند رشد در 26 نوامبر به 20.7 درصد رسید.