baki

دانشگاههایی که به پروژه های فنی می پیوندند

دانشگاه های ایران از طریق مراکز نوآوری و سرمایه گذاری در پارک های فناوری در حال گسترش روابط خود با اکوسیستم استارتاپی کشور هستند.

02 مهر | 99

در راستای روند رو به رشد ، اخیراً دانشگاه خوارزمی در استان البرز در مراسمی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری یک مرکز نوآوری را افتتاح کرد. طبق وب سایت دفتر معاون ریاست جمهوری Isti.ir ، این مرکز در یکی از ساختمانهای اداری دانشگاه تأسیس شده است. ستاری گفت که با استفاده مجدد از ساختمان ، در ایجاد مرکز فناوری ، وقت ، مکان و هزینه ای صرفه جویی شده و تیم های فناوری دسترسی را آسان می کنند. در حال حاضر ، 20 شرکت دانش بنیان و 25 تیم راه اندازی به مرکز نقل مکان کرده اند. مقامات معتقدند که تیم های فنی بیشتری به زودی از طریق یک تماس عمومی به مرکز می رسند. وی گفت: "تیم های فنی مستقر در مرکز می توانند از پتانسیل های صنعتی استان به ویژه در زمینه دارویی استفاده کرده و تجارت خود را توسعه دهند."