baki

ویزای کار یونان

ویزای کاری یونان یکی از انواع ویزای یونان است که جهت کار در کشور یونان نیاز است. اما از آنجایی که کشور یونان در حوزه شینگن و جزء اتحادیه اروپا است، کار کردن در این کشور نیز شرایطی سخت دارد و باید از دو راه اقدام به دریافت ویزای کار یونان نمایید.

1. داشتن کارفرما در کشور یونان:

داشتن یک کارفرما در کشور یونان می تواند یک برگ برنده برای دریافت این نوع ویزای یونان باشد. بنابراین اگر شما بتوانید یک کارفرما در کشور یونان پیدا کنید که شما را تایید کند، ویزای کار شما نیز تایید می شود. گرچه این کار کمی دشوار است، اما شما باید سعی کنید که کارفرمایی را در این کشور پیدا کنید. در یونان قانون کار بدین صورت است که یک کارفرما برای استخدام آگهی خود را منتشر کرده و این آگهی سه ماه اعتبار دارد. اما اگر در این مدت کسی برای تصدی شغل در یونان پیدا نشد، آگهی به میزان اعتبار سه ماه در اتحادیه اروپا منتشر می شود و اگر در اتحادیه اروپا نیز کسی برای این شغل پیدا نشود، کارفرما آگهی خود را در کشورهای غیر اروپایی منتشر می کند.

2. جست و جوی کار:

این روش ساده ترین روش برای پیدا کردن کار و کارفرما در کشور یونان است. به این منظور، ویزای یونان به مدت شش ماه برای فرد متقاضی صادر می شود تا در این مدت در خاک یونان، کار مورد خود را پیدا نماید. پس از پیدا کردن کار و محلی برای زندگی، ویزای کار برای فرد صادر شده و وی می تواند خانواده خود را نیز به همراه ببرد.

علاوه بر این دو روش برای دریافت ویزای کار، ویزای شینگن نوع D یونان، برای افرادی صادر می شود که از سوی کارفرمایی در کشور یونان پیشنهاد کار داشته باشند. در این روش، شرکت برای فرد متقاضی کار دعوتنامه ای را ارسال می نماید و متعهد می شود که کلیه مسئولیت ها و هزینه های شخصی فرد متقاضی شغل را پرداخت نماید.

ویزا یونان - هلدینگ باکی

ویزای تجاری یونان :

یکی از راه های آسان برای دریافت اقامت بلند مدت در این کشور ویزای تجاری یونان می باشد. با توجه به اینکه کشور یونان از لحاظ اقتصادی در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد، بنابراین فرصت های تجاری بسیاری در این کشور برای راه اندازی یک تجارت و کسب و کار وجود دارد. برای دریافت ویزای تجاری یونان، می توان در هر یک از حوزه های اقتصادی این کشور سرمایه گذاری نمود. پس از تکمیل مدارک مربوطه و ارائه آن به سفارت یونان، وقت سفارت یونان برای فرد متقاضی صادر شده و پروسه دریافت این نوع ویزای یونان طی خواهد شد.