baki

ویزا طلایی پرتغال golden visa

هر فرد غیر اروپایی قادر خواهد بود که برای گلدن ویزای پرتغال اقدام کند، این ویزا یکی از انواع ویزای سرمایه گذاری در کشور پرتغال است. افراد می توانند سرمایه خود را برای آغاز کار شخصی خود سرمایه گذاری کنند همچنین شراکت در پروژه های فعال در پرتغال نیز برای دریافت این ویزا کافی میباشد.

برای بدست آوردن ویزای طلائی کافی است حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشید:

• انتقال سرمایه ای به ارزش 1 میلیون یورو به درون خاک کشور پرتغال

• ایجاد حداقل 10 فرصت شغلی در کشور پرتغال

• خرید ملک به صورت رسمی و به ارزش 500 هزار یورو در کشور پرتغال

• خرید املاک به صورت رسمی در مناطق در حال بهسازی و نوسازی (به شرط قدمت حداقل 30 سال) در کشور پرتغال به ارزش 350 هزار یورو

• سرمایه گذاری حداقل 350 هزار یورو در پروژه های تحقیقات علمی در پرتغال

• سرمایه گذاری حداقل 250 هزار یورو در بخش هنر و فرهنگ کشور پرتغال

• سرمایه گذاری حداقل 500 هزار یورو در تجارت های کوچک و متوسط در کشور پرتغال

ویزای سرمایه گذاری امکان در اختیار داشتن سهام شرکت های پرتغالی را در اختیار فرد قرار خواهد داد، همچنین در صورتی که فرد اجازه اقامت در پرتغال را داشته باشد، قادر است با سرمایه گذاری در سایر کشورهای اروپایی و پرداخت مالیات، این ویزا را بدست آورد و حداقل باید 5 سال سرمایه را در کشور پرتغال نگه دارد و اجازه خارج کردن آن را نخواهد داشت.

ویزا پرتغال - هلدینگ باکی

برنامه ویزای طلایی پرتغال به منظور جلب سرمایه گذاران خارجی ایجاد میشود و به کمک این برنامه دولت پرتغال می تواند اقتصاد خود را قدرتمندتر کند، از آن جا که این ویزا به فرد کمک خواهد کرد تا به سرعت اجازه اقامت بدست آورد، به “اجازه اقامت برای سرمایه گذاران” معروف است. دارندگان ویزای طلائی کشور پرتغال اجازه اقامت موقت یک ساله را بدست خواهند آورد در پایان این دوره می توان اجازه اقامت را برای دو سال دیگر تمدید کرد و پس از گذشت پنج سال متوالی، شخص دارنده گلدن ویزای پرتغال می تواند اقامت دائم پرتغال را درخواست دهد این امکان برای این افراد وجود خواهد داشت تا پس از گذشت 6 سال پاسپورت کشور پرتغال را بدست آورند. دارندگان گلدن ویزای پرتغال می توانند از امکانات ویژه زیر استفاده کنند که شامل:

• اجازه کار و زندگی در پرتغال

• اجازه ورود به کلیه کشورهای عضو شنگن بدون نیاز به دریافت ویزا

• درسترسی به خدمات درمانی و آموزشی مانند سایر شهروندان پرتغالی

• اجازه دریافت اقامت برای خانواده و یا اجازه دیدار با خانواده در پرتغال

• اجازه سرمایه گذاری در زمینه های مختلف اقتصادی و خرید املاک (بجز زمین) در پرتغال

• سرمایه گذاران خارجی از معافیت ها و تخفیف های مالیاتی نسبتا خوبی بهرمند می شوند. در صورتی که سرمایه گذاران کمتر از 183 روز در کشور پرتغال بمانند، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

ویزا پرتغال - هلدینگ باکی

مدارک مورد نیاز برای دریافت گلدن ویزای پرتغال :

طبیعی است که پیش از دریافت ویزا فرد به مدارک معتبر و قانونی نیاز است و برای بدست آوردن گلدن ویزای پرتغال به مدارک زیر نیاز خواهد بود.

1- گذرنامه یا هرگونه گواهی معتبر برای انجام سفر بین المللی

2- ویزای شینگن یا هر گواهی برای اجازه ورود به پرتغال

3- بیمه معتبر درمانی

4- رسید پرداخت هزینه صدور ویزای طلائی

5- گواهی معتبر که نشان دهنده عدم بدهکاری مالیاتی است.

همچنین فرد باید ثابت کند که سرمایه خود را به مدت حداقل 5 سال در کشور پرتغال نگه خواهد داشت.بنابراین باید مدارک زیر را نیز ارائه دهید؛

- گواهی معتبر از بانک که نشان دهنده میزان سرمایه فرد است.

- قراردادهای کاری برای ایجاد شغل

- گواهی اقدام قانونی برای خرید املاک به منظور سرمایه گذاری

همان طور که گفته شد، افراد خانواده دار ویزای طلائی پرتغال نیز می توانند به منظور دیدار یا زندگی در کنار وی به این کشور سفر کنند و منظور از عضای خانواده افراد زیر می باشد: همسر، فرزندان وابسته، فرزندان غیر خونی وابسته، فرزندانی با سن بیش تر از سن قانونی که در حال تحصیل هستند، والدین فرد و همسر او که وابستگی مالی به آن ها دارند. خواهر یا برادران فرد دارنده ویزا که به او وابستگی مالی دارند. همه اعضای خانواده می توانند از امکانات دارنده ویزا بهرمند شوند آنان نیز می توانند بعد از 5 سال اقامت پرتغال خود را بدست آورند و همچنین پس از 6 سال اجازه دریافت تابعیت کشور پرتغال را خواهند داشت.