baki

ویزای بلند مدت و مولتی شینگن

اگر شما می خواهید به طور منظم به کانادا، کشورهای شینگن یا سایر کشورها سفر کنید، می توانید یک ویزای بلند مدت یا همان ویزای مولتی که برای چندین بار ورود به کشور مورد نظر معتبر است، درخواست دهید. ویزای مولتی ای (چندگانه ای) که معتبر و قانونی است، برای دوره ای بین 6 ماه و 5 سال می تواند تحت شرایط خاصی صادر شود. شما می توانید به طور دائم و یا به طور منظم، به ویژه در ارتباط با کسب و کار یا ارتباط شخصی، از کشور مورد نظر بازدید داشته باشید و این که قابل اطمینان هستید را ثابت کنید.

این افراد نیازمند یک ویزای مولتی (چند گانه) خواهند بود :

• افراد بازرگان

• مقامات رسمی که در ارتباط منظم با کشورهای عضو و موسسات اتحادیه اروپا هستند

• نماینده ی یک سازمان غیردولتی که برای اهداف آموزشی سفر می کند یا در سمینارها و کنفرانس ها شرکت می کند

• یکی از اعضای خانواده شهروند اتحادیه اروپا باشد

• یکی از اعضای خانواده یک شهروند غیر اتحادیه اروپا باشد که به لحاظ قانونی در یک کشور عضو اقامت دارد

• دریانوردان

شما باید مورد اطمینان باشید به طوری که: نشان دهید که قبلا شرایط ویزای شینگن را قبول کرده اید و با آن موافقت کرده اید و این که ویزا دارای اعتبار محدودی است و بدون شک شما قصد دارید که قبل از اینکه ویزای شما به پایان برسد منطقه شینگن را ترک کنید.اگر یک ویزای چند ورودی مجاز به اقامت تا 90 روز و برای 1 تا 5 سال صادر می شود، یعنی مقدار تجمعی زمانی که مجاز به اقامت در منطقه شینگن هستید 90 روز در هر دوره 180 روزه است.

ویزا شینگن - باکی

مزایای استفاده از ویزای مولتی شینگن چیست؟

یک ویزای شینگن اجازه می دهد تا دارنده آن دسترسی به منطقه تحت پوشش قرارداد شینگن را داشته باشد.شهروندان کشورهای غیر اتحادیه اروپا و غیر اروپایی که مایل به بازدید از کشورهای منطقه هستند و کسانی که به ویزا نیاز دارند تا وارد آن شوند، می توانند به سادگی تنها یک ویزا را بدست آورند و حتی بتوانند به همه کشورهای شینگن به عنوان توریست و یا برای کسب و کار بدون وجود هیچ گونه مانعی دیدار کنند.یک ویزای شینگن به طور معمول به صورت ویزای تک یا چند ورودی صادر می شود. یک ویزای تک ورودی تنها یک بار اجازه ورود به منطقه شینگن را به ما می دهد.یک ویزای مولتی به شما مجوز ورود های متعدد را می دهد و می توانید از آن برای سفر از یک کشور شینگن به دیگری استفاده کنید. حتی اگر مجوز مولتی یا همان چندگانه شینگن توسط یک کشور صادر شود، دارنده آن حق دارد که به هر کشور دیگری از منطقه شینگن سفر کند.

برای مثال، اگر شما در حال برنامه ریزی برای سفر به دور اروپا هستید، نمی توانید آن را از طریق یک ویزای تک ورودی انجام دهید. اگر در یک کشور شینگن دوستان یا اقوامی داشته باشید و می خواهید آن ها را چند بار در سال ملاقات کنید یا برای کسب و کار همواره در حال سفر هستید، بهتر است یک ویزای مولتی یا چندگانه دریافت کنید تا هر وقت خواستید به اروپا برسید.ویزای مولتی برای سفر بهترین گزینه است. امروزه یافتن بلیط ارزان قیمت و اقامت مناسب در تمام کشورهای شینگن امری نسبتا آسان است.

ویزا شینگن - باکی