baki

روسیه واکسیناسیون گسترده ویروس کرونا در مسکو را آغاز می کند

مسکو توزیع واکسن COVID-19 ساخت روسیه را آغاز کرده است ، این اولین تلاش برای ایمن سازی گسترده روسیه در برابر این بیماری است.

16 آذر | 99

امتیاز کلیدی:

پزشکان ، کارکنان پزشکی ، معلمان و مددکاران اجتماعی اولین کسانی هستند که واکسینه می شوند .آزمایشات نهایی واکسن تکمیل نشده است. روسیه با بیش از 2.4 میلیون نفر ، چهارمین مورد از نظر تعداد ویروس کرونا در جهان است. گروه ویژه ویروس کرونا اظهار داشت: عکسبرداری Sputnik V COVID-19 ابتدا از طریق 70 کلینیک در دسترس پزشکان و سایر کارکنان پزشکی ، معلمان و مددکاران اجتماعی قرار خواهد گرفت زیرا آنها بیشترین خطر ابتلا به این بیماری را دارند. مسکو ، مرکز شیوع ویروس کرونا در روسیه ، یک شبانه روز 7993 مورد جدید را ثبت کرد ، در حالی که یک روز قبل از آن 6868 مورد بود.