baki

واکسنهای coronavirus در چین در حال جهش هستند

شرکت های چینی در صدر تلاش های جهانی برای ایجاد واکسن برای کورونا ویروس قرار دارند .

28 مرداد ماه| 99

هفته گذشته ، CanSino Biologics مستقر در تیانجین نتایج آزمایشات بالینی را در مرحله اولیه منتشر کرد که نشان می دهد واکسن آن بی خطر است و می تواند یک پاسخ ایمنی را ایجاد کند. با این حال شرکت ها می توانند با آزمایش واکنشی در مرحله III ، مرحله مهمی از آزمایش را برای اثربخشی و تأیید صحیح از طرف تنظیم کننده ها واکسن را بزنند. این آزمایشات معمولاً به دهها هزار شرکت کننده احتیاج دارد و با شیوع آن در چین که اکثرا تحت کنترل است ، شرکت ها مجبور هستند واکسن های خود را در جای دیگری آزمایش کنند. اما محققان می گویند که هنوز هم ممکن است برای ثبت نام در بسیاری از شرکت کنندگان و استخدام متخصصان مراقبت های بهداشتی کافی برای جمع آوری داده ها تلاش کنند.