baki

هشدار ویروسی در تهران صدا کرد

زیرساخت نامناسب حمل و نقل عمومی در استان تهران باعث کاهش اثربخشی پوشیدن ماسک صورت شده و به افزایش عفونت کورونا ویروس کمک کرده است.

07 مرداد ماه| 99

به گزارش ایرنا ، انوشیروان محسنی بندپی روز یکشنبه درمورد نبرد در حال انجام تهران با بیماری همه گیر Covid-19 ، اظهار داشت: با وجود پایبندی مردم به پروتکل های بهداشتی ، فقدان زیرساخت های مناسب حمل و نقل عمومی و خدمات مربوطه به تجدید ویروس کمک کرده است. ما به شدت نگران تهران هستیم. ما باید برای کنترل اوضاع ، محدودیت ها را اعمال کنیم و بر اجرای پروتکل های مرتبط با کورونا ویروس نظارت کنیم. " این مقام استانی به شهروندان تهرانی توصیه کرد تا حد امکان در خانه بمانند تا بار حمل و نقل عمومی سبک شود و در عین حال تردد از محیط های پرخطر خودداری کنند . برای مهار استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ، کارگروه Covid-19 استان از مسئولان شهر خواسته است اجازه ورود اتومبیل های شخصی به منطقه محدود شده ترافیک پایتخت را بدهند ، اما این درخواست روی گوش ناشنوا افتاده است. فرماندار کل گفت ، "کارگروه ویروس استان بر اهمیت لغو محدودیت منطقه تأکید کرده است ، اما شهرداری این مورد را عمل نمی کند." به گفته بندپی ، استان تهران با وضعیت 4500 بیمارستان بستری Covid-19 در سطح منطقه "در وضعیت مطلوبی نیست".