baki

ناقل های بدون علامت

از آنجا که هوای سرد افراد بیشتری را به فضاهای بسته که تهویه هوا در آنها ضعیف است می کشاند ، علیرضا زالی ، رئیس گروه ویژه ویروس کرونا ، در تهران هشدار داد که اعضای جوانتر خانواده می توانند ناقل ویروس کرونا باشند.

04 آذر | 99

اجتماعات خانوادگی یکی از راههای اصلی انتقال است. به دلیل سیستم ایمنی قوی ، افراد جوان می توانند ناقل خطرناک و فعال SARS-CoV-2 باشند. زالی خاطرنشان كرد كه حضور سالمندان در اجتماعات خانوادگی می تواند میزان مرگ و میر Covid-19 را در كشور افزایش دهد و از عموم مردم خواست كه در رویدادهای اجتماعی خصوصی برگزار نشوند. لاری گفت: "بیش از 610،000 نفر از بیماری تنفسی بهبود یافته اند و 5،812 نفر در شرایط بحرانی هستند." "آزمایشگاه های سراسر کشور از زمان مشاهده ویروس در کشور 5.82 میلیون آزمایش ویروس کرونا انجام داده اند." عفونت های ویروس کرونا در سراسر جهان روز دوشنبه از 59 میلیون نفر گذشته و مرگ و میرها به 1.39 میلیون نفر رسیده است.