baki

مهاجرت کاری به ایرلند جنوبی - قسمت اول

مجوز کار برای اشخاص دارای حقوق و دستمزد 30000 یورو یا بیشتر در دسترس می باشد. دولت ایرلند متخصصان خاصی را شناسایی کرده است که علاقمند به جذب ایرلند برای کمک به اصلاح کمبود مهارت های کشور می باشند. در لیست استخدام با مهارت های بسیار بالا، شما مشاغل ICT حرفه ای، متخصصین بهداشت، مهندسان و دانشمندان را خواهید یافت.

از آوریل 2013 اجازه کار برای کارهایی که پرداختی کمتر از 27000 یورو دارند بر اساس موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد:

• A دانشجویان غیر اتحادیه اروپا که در 12 ماه گذشته از موسسه سطح سوم ایرلند فارغ التحصیل شده اند و موقعیت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را از فهرست مشاغل بسیار حرفه ای کسب کرده اند.

• B دانشجویان غیر اتحادیه اروپا که در 12 ماه گذشته از موسسه سطح سوم خارج از کشور فارغ التحصیل شده اند و موقعیت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را به عنوان یک ICT حرفه ای از فهرست مشاغل بسیار حرفه ای کسب کرده اند.

• C متخصص زبان، فنی یا فروش پشتیبانی که نیازمند مهارت در یک زبان غیر اتحادیه اروپا برای شرکت هایی که از سازمان های توسعه ای دولتی حمایت رسمی دارند، می باشد.

اجازه کار ابتدا به مدت 2 سال و سپس برای 3 سال دیگر اعطا می شود.

• کارفرما یا کارمند می تواند برای یک اجازه کار بر اساس پیشنهاد اشتغال درخواست دهد. اما کارفرمایان نیازمند تکمیل آزمایش بازار کار می باشند.

• کارفرما از کسر کردن هزینه های استخدام از حقوق کارمند یا حفظ اسناد شخصی کارمند منع می باشد.

مجوز کار توسط وزارت کار، سرمایه گذاری و نوآوری صادر می شود. درخواست باید بر اساس پیشنهاد اشتغال باشد. به عبارت دیگر شما قبل از اینکه بتوانید برای درخواست مجوز درخواست بدهید، باید یک پیشنهاد شغلی داشته باشید. هزینه درخواست 1000 یورو برای اجازه کار دو ساله می باشد.

ویزا ایرلند - هلدینگ باکی

شرایط اخذ ویزای کاری ایرلند جنوبی :

برای ورود به کشور ایرلند شما به ویزا احتیاج دارید. همچنین جهت کار کردن در این کشور نیز به ویزای استخدامی نیازمند هستید. نوع ویزا و آمادگی هایی که باید کسب کنید بر اساس هدف و شرایطتان تعیین می شود. بعضی از مهمترین آمادگی های لازم در ادامه آورده شده است.این لیست را با دقت بخوانید تا مطمئن شوید هرچه را که لازم است فراهم نموده اید.

پیش از سفر

1. برای اجازه کار مهاجرتی درخواست دهید

2. پیش از آنکه برای ویزای کشور ایرلند درخواست دهید باید تقاضای اجازه کار مهاجرتی دهید و آن را دریافت کنید.

3. برای ارائه این درخواست باید پیشنهاد کاری یا قرارداد استخدامی داشته باشید. این اجازه تنها برای افرادی کاربرد دارد که نیروی کار بسیار ماهر محسوب می شوند یا مهارتی که دارند در کشور ایرلند با کمبود نیرو مواجه است.

4. در صورتی که اجازه کار مهاجرتی دریافت ننمایید، نمی توانید در کشور ایرلند کار کنید.

ارائه درخواست ویزای استخدامی

پس از آنکه ویزای اجازه کارتان را دریافت نمودید برای ویزای بلند مدت کاری درخواست دهید. تمام ویزا های بلند مدت ویزای نوع “D ” نیز نامیده می شنود. بدون دریافت ویزا اجازه ورود به کشور ایرلند را نخواهید داشت.

در هنگام سفر

لازم است که در اداره مهاجرت کنترل مرزی اثبات کنید دلیلی معتبر برای ورود به کشور ایرلند دارید. برای انجام این کار باید اصل پاسپورتتان، اصل قرارداد استخدامی خود و دیگر مدارکتان را ارائه دهید. در صورتی که نتوانید مامور مهاجرتی را قانع کنید، اجازه ورود به کشور ایرلند را دریافت نخواهید کرد.

پس از ورود به کشور ایرلند

برای دریافت اجازه اقامت و ثبت نام خود به اداره مهاجرت رجوع کنید. پس از آنکه به این کشور وارد شدید، باید پیش از تاریخ نوشته شده در مهر پاسپورتتان، برای دریافت اجازه اقامت در کشور ایرلند و ثبت مهاجرت خود درخواست دهید. چنانچه به موقع این کار را انجام ندهید و ثبت نام نکنید، ممکن است مجبور شوید ایرلند را ترک کنید.

ویزا ایرلند - هلدینگ باکی

مدارک مورد نیاز ویزای کار ایرلند جنوبی

1. دو عکس رنگی گذرنامه ای، که بیش از 6 ماه از آن نگذشته باشد

2. نام شما و شماره مرجع درخواست ویزا باید به وضوح در پشت چاپ شود.

3. یک کپی کامل از گذرنامه فعلی شما و تمام گذرنامه های قبلی

4. گذرنامه فعلی شما باید حداقل 12 ماه پس از تاریخ پیشنهادی شما برای ورود به ایرلند معتبر باشد.

5. یک نامه امضا شده از درخواست نامه که شامل جزئیات کامل تماسی شما است

6. دلیل آمدن به ایرلند را به طور خلاصه بیان کنید؛

7. بیان جزئیات اعضای خانواده که در حال حاضر در ایرلند یا هر کشور عضو اتحادیه اروپا زندگی می کنند؛

8. ارائه جزئیات در مورد مدت زمانی که شما قصد دارید در ایرلند بمانید؛

9. ارائه جزئیات درباره مکانی که در ایرلند قصد اقامت در آن را دارید؛

10. با رعایت شرایط ویزا، به هیچ وجه به کشور تحمیل نخواهید شد و پس از پایان مجوز اقامت خود، کشور را ترک خواهید کرد.

11. اجازه استخدام از وزارت کار، پروژه و نوآوری