baki

شرایط مهاجرت به اوکراین

اجازه مجوز مهاجرت به افراد طی یک سری توضیحات که بواسطه هیئت وزیران اوکراین ترتیب اثر داده شده ارائه می شود. این توضیحات و شرایط مورد نیاز جهت دریافت این مجوز در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

1. نیروهای کاری علمی و افرادی که مهارتشان مورد نیاز کشور اوکراین باشد.

2. افراد متخصص که جهت تقویت اقتصاد اوکراین وجودشان ضروری است.

3. افرادی که به مبلغ 100000 دلار یا بیشتر در این کشور سرمایه گذاری کرده اند. البته سرمایه گذاری باید طبق قوانین وضع شده باشد.

4. افرادی که برادر یا خواهرش، پدربزرگ یا مادربزرگش و یا غیره تابعیت و اقامت در اوکراین داشته باشند.

5. افرادی که قبلا تابعیت اوکراینی داشته اند.

6. افرادی که والدین و یا همسرشان اوکراینی تبار باشند

7. افرادی که طی سه سال به مدت مستمر در این کشور حضور داشته اند.

ویزا اوکراین - هلدینگ باکی

مهاجرت به اوکراین از طریق ازدواج و خویشاوندی :

1. اگر یکی از طرفین( همسر) تابعیت اوکراین را داشته باشد و ازدواجشان حداقل 2 سال پیش ثبت شده باشد. و یا اینکه بچه ها و یا والدین اوکراینی تبار باشند.

2. افرادی که تحت قیومیت خانواده اوکراینی تبار هستند.

3. افرادی که بر اساس یک سری منابع داخلی حق شهروندی اوکراین را دارند.

4. افرادی که مهاجرتشان مورد پذیرش اوکراین است و اوکراین از مهاجرتشان استقبال می کند.

5. اوکراینی تبارهای خارج از اوکراین، همسران شان و یا کودکانشان اگر قصد اقامت در اوکراین را دارند.

درخواست اجازه اقامت باید شخصا بواسطه فرد متقاضی به مقامات این کشور ارائه شود. این درخواست می تواند از طریق پست و یا بواسطه فرد دیگری که هیچ ممنوعیت قانونی ندارد، درصورت ارائه یک دلیل منطقی، ارائه شود.

اگر یکی از والدین با فرزند کوچک خود مهاجرت کنند، یکی از والدین که قصد مهاجرت ندارد باید به همسر خود یک اجازه نامه محضری دهد که طی آن همسر اجازه بردن فرزند را دارد. اگر همسر اجازه نامه کتبی نداشته باشد، باید حتما از مقامات رسمی اجازه کتبی و رسمی داشته باشد.قوانین اخیر در کشور اوکراین به صراحت بیان کردند که برای دریافت حقوق قانونی در کشور اوکراین یک خارجی میتواند و باید مجوز کار اخذ کند در سال های متمادی خارجی ها می توانستند و می بایست به عنوان یک سهام دار خارجی و خصوصی در کشور مذکور برای گرفتن اقامت اقدام میکردند و از خدمات مختلف اعم از ترجمه متون انگلیسی و تدریس زبان انگلیسی بهره برداری کنند .در این برهه زمانی موظف بودند تا مالیات های مقرر شده را پرداخت کنند، اغلب مواقع مدارس و موسسات آموزش زبان از مدرسان بومی برای جذب و ثبت مدرسان خصوصی استفاده میکردند تا مجوز کار دریافت کنند برخی از امور بازرگانی اوکراینی از کارکنان اوکراینی برای ثبت سهام استفاده کردند که بدین طریق از پرداخت مالیات های هنگفت جلوگیری به عمل می آمد .

ویزا اوکراین - هلدینگ باکی