baki

تحریم ها را در تهران محدود نکنید

استاندار کل استان تهران ، انوشیروان محسنی باندپی به ایسنا گفت که گروه ویژه ملی کرونا ویروس در حال بررسی وضع مقررات منع رفت و آمد شبانه به جنبش مردم در پایتخت هستند.

21 آبان | 99

بندپی با اشاره به اینکه برخی از كشورهای اروپایی حركت در شب را برای جلوگیری از اجتماعات عمومی و مهمانی ها ممنوع كرده اند ، گفت: "ممنوعیت حركت در ساعت 9 شب اجرا می شود." به گفته این مقام ، این پیشنهاد در Task Force ملی Coronavirus مورد بحث قرار گرفته است و زمان اجرای آن توسط عبدالرضا رحمانی فضلی ، وزیر کشور دولت ، تعیین می شود. علیرضا رئیسی ، سخنگوی گروه وظیفه ، همچنین گفت که آنها در حال ارزیابی عواقب منع رفت و آمد بر روی حرکت وسایل نقلیه شخصی در شب هستند اما آنها از بعد از ظهر دوشنبه این طرح را تصویب نکرده اند. لاری گفت بیش از 525،000 نفر از این بیماری عفونی بهبود یافته و 5،560 نفر در بخشهای مراقبت ویژه بستری شده اند.از زمان مشاهده ویروس در شهر مقدس قم ، اولین مرکز شیوع در کشور ، ایران 5.26 میلیون آزمایش ویروس کرونا انجام داده است. روز دوشنبه ویروس کرونا در سراسر جهان از 50.8 میلیون نفر عبور کرد و موارد فوتی به 1.26 میلیون نفر رسید.