baki

آخرین مقصدهای آفریقا

پروازهای امارات از 6 سپتامبر به آكرا ، غنا و آبیدجان ، ساحل عاج از سر گرفته می شود.

11 شهریور | 99

اضافه شدن این دو مقصد تعداد امتیازات ارائه شده توسط امارات در آفریقا را به 11 می رساند. این امر همچنین باعث می شود شبکه مسافری این شرکت هواپیمایی در ماه سپتامبر به 81 مقصد برسد و به مشتریان در سراسر جهان حتی بیشتر به دبی و از طریق دبی نیز دسترسی پیدا کند ، زیرا خط هوایی با اطمینان و به تدریج فعالیت مسافران خود را برای پاسخگویی به تقاضای مسافران از سر می گیرد. پروازهای ایرلاین دبی به آکرا و آبیدجان با هم مرتبط خواهند بود و هفته ای سه بار انجام می شوند. این پروازها با هواپیمای بوئینگ 777-300ER امارات انجام می شود. با افتتاح مجدد، بازدیدکنندگان تجاری و تفریحی بین المللی ، مشتریان می توانند توقف کنند و یا به دبی سفر کنند.