baki

مقررات عضویت در باشگاه باکی

با دریافت کارت عضویت ، شما به کلوپ مشترین باکی ملحق میشوید و ضمن بهره مندی از مزایای عضویت می توانید از هدایای پیش بینی شده استفاده کنید. لازم به ذکر است که هدایای پیش بینی شده تنها به دارنده حساب کلوپ باکی و یا سایر مسافران دارای حساب مشترک تعلق می گیرد و قابل واگذاری به غیر نمی باشد .

کارت عضویت تنها برای نماینده مسافران که طرف قرارداد هلدینگ باکی نیز می باشد صادر شده و سایر افراد هم گروه در صورت تمایل می توانند با ارائه درخواست حضوری و پس از تفکیک امتیاز از سایرین ، کارت جداگانه دریافت کنند .

در صورتی که مشتریان محترم برای خرید خود از هلدینگ باکی تخفیف دریافت نمایند مشمول دریافت امتیاز نخواهد شد اما به منظور ایجاد انگیزه برای تکرار خرید از هلدینگ باکی می توانند به عضویت کلوپ در آمده و کارت دریافت نمایند .

* به ازای هر 10.000.000 ریال خرید 3 امتیاز به اعضای محترم تعلق خواهد گرفت*

به منظور ارج نهادن به انتخاب شما ، تسهیلات ویژه ایی در نظر گرفته ایم به گونه ای که امکان تشکیل حساب اشتراکی برای هر یک از اعضا وجود دارد. به این ترتیب که اعضا باشگاه هلدینگ باکی می توانند با عضو دیگری از باشگاه ( افراد خانواده ، دوستان و آشنایان ) یک حساب مشترک تشکیل داده و از طریق واریز امتیازهای خود به حساب مشترک ، سریعتر به مزایای در نظر گرفته شده دست یابند .

با انتخاب هلدینگ باکی جهت سفر به کشورهای زیبا و گوناگون دنیا تجربه ای متفاوت را کسب نمایید .

کلوپ مشتریان - هلدینگ باکی