baki

معضل آب در اصفهان و تأثیر آن بر روی گردشگری بین المللی

جهانگردی از نظر تجارت بین المللی بین کشورها یکی از صنایع پیشرو است. که درعلاوه بر رسیدهای دریافت شده در مقصد ، گردشگری بین المللی نیز 211 دلار آمریکا ایجاد کرده است.ازاین رو اصفهان ، شهری در مرکز ایران.

02 تیرماه | 99

این شهر در میراث فرهنگی و باستان شناسی بی نظیر است. یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران در سنین بیش از 1500 سال است. یک مرکز مهم فرهنگی و تجاری ،اصفهان سومین منطقه بزرگ ایران است. اصفهان مانند سایرشهرها آب و هوای خشک ازفلات ایران با بارندگی کم را تجربه می کند. اصفهان از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران بین المللی برخوردار است برای درک بهتر تاریخ ، فرهنگ و محیط طبیعی ایران به جهانیان. زاینده رود که به معنی "رودخانه زنده بخش" است ، بزرگترین فلات ایران و طولانی ترین آن است آب مهم سطحي در اصفهان از کوه های زاگرس شروع می شود و به باتلاق گاوه خونی ختم می شود، دریاچه نمکی فصلی در جنوب شرقی اصفهان است. حوضه آبریز تحت تأثیر قرار گرفته است دو دوره خشکسالی طی 15 سال گذشته. کاهش در دسترس بودن سطح آب زیرزمینی داردهمراه با افزایش برداشت آب برای آبیاری ، مصارف خانگی ، صنعت وانتقال آب به استانهای همجوار این امر به اکولوژیکی و عواقب اجتماعی شدید منجر شده است. که درصدد حل بحران آب در اصفهان و بهبود و جذب گردشگر دراین شهر پرداخته اند.