baki

قوانين و برنامه ريزي در خصوص مسافران هوایی با معلولیت

سفربا هواپیما می تواند برای هر شخصی استرس زا باشد - انتظار طولانی ، دردسرهای امنیتی ، چمدان های گمشده. اما این روند می تواند برای افراد معلول وحشتناک تر باشد. اخیراً رسانه های خبری از وضعیت ناگواری خبر دادند که شرکتهای هواپیمایی از سفر با افراد معلول خودداری می کنند. در حالی که هیچ وقت پیشنهاد نمیشودکه خطوط هوایی به صورت خودسرانه و عمدی پرواز را برای افراد معلول لغو کنند. با توجه به شرایط خاص مسافران معلول به آگاهی و حمایت بیشتری نیاز است. در این پست اطلاعات اساسی در مورد حقوق مسافران هواپیمایی با معلولیت ارائه شده است.

مسافران معلول - هلدینگ باکی

قانون شرکت های هواپیمایی جهت دریافت خدمات مسافران دارای معلولیت:

برای اطمینان از اینکه افراد معلول در مسافرت هوایی تبعیض قائل نشوند ،قانون دسترسی به حامل هوایی را تصویب شده است (ACAA ، 14 CFR 382). طبق ACAA ، کلیه پروازهای داخلی و بین المللی به عنوان مقصد یا مبداء موظف است اقامت های خاص و رایگان را برای معلولان به گونه ای سازگار با سفرهای ایمن برای آنها به عنوان مسافر فراهم کند. دانستن این نکته که شرکت هواپیمایی موظف به انجام چه کارهایی در جهت حمایت از حقوق شما به عنوان مسافر میباشد،الزامی است.

مسافران معلول - هلدینگ باکی

نیاز به گواهی پزشکی :

به طور کلی برای افراد دارای معلولیت گواهی پزشکی لازم نیست. گواهی پزشکی بیانیه کتبی از پزشک مسافر است که می گوید مسافر قادر است بدون نیاز به مراقبت های پزشکی فوق العاده ، پرواز را با خیال راحت انجام دهد صرفاً معلولیت دلیل بر درخواست هواپیمایی برای درخواست گواهی پزشکی نیست ، مگر اینکه شخص: در یک برانکارد قرار دارد.

مسافران معلول - هلدینگ باکی

در طول پرواز به اکسیژن پزشکی احتیاج دارد:

مسافردارای شرایط پزشکی است که باعث می شود شرکت هواپیمایی کمک پزشکی فوق العاده ای را در ، پرواز با خیال راحت انجام دهد.مشکلی که در این قوانین و قوانین دیگر ACAA وجود دارد این است که این قانون هنوزدستورات زیادی را برای پرسنل شرکت هواپیمایی ارائه می دهد تا تصمیم بگیرند فردمیتواند پرواز را با خیال راحت انجام دهد یا خیر ، اما متأسفانه تصمیم "نهایی" هواپیمایی به نفع امنیت تمام مسافران است.

مسافران معلول - هلدینگ باکی

صندلی های چرخدار و اسکوترهای متحرک:

شما می توانید از صندلی چرخدار یا اسکوتر با استفاده از باتری استفاده کنید ، اما مهم است که به هواپیمایی اجازه دهید مدل و وزن و ابعاد آن را بشناسد تا بتواند از امنیت آن در حمل و نقل

اطمینان داشته باشد و در هواپیما جایی برای آن در نظر بگیرد.

مسافران معلول - هلدینگ باکی

داروها و غذاهای خاص:

در صورت مصرف بیش از 100 میلی لیتر دارو یا مواد غذایی مایع ، به نامه پزشک نیاز دارید. توصیه می شود در صورت وجود کاشت های پزشکی یا جراحی ، نامه پزشک را بگیرید. اگر به اکسیژن احتیاج دارید ، همیشه از قبل با شرکت هواپیمایی خود شرایط را بررسی کنید همچنین باید از قانونی بودن هر دارویی که مصرف میکنید در کشوری که به آن سفر می کنید ، مطمئن باشید.

مسافران معلول - هلدینگ باکی

واگذاری صندلی :

انتخاب صندلی را نمی توان بر اساس معلولیت انجام داد به جز مواردی که قوانین FAA درباره آن توضیح داده است. فرد دارای معلولیت نمی تواند ملزم به نشستن در یک صندلی خاص باشد، به استثنای مقررات ایمنی FAA ، مانند قانون صندوق خروج FAA. به دلایل ایمنی ، براساس این قانون صندلی ها در ردیف خروجی را برای آن دسته از افرادی که بیشترین توانایی را در هنگام خروج اضطراری دارند و می توانند سریع تر و بهتر به تخلیه هواپیما در مواقع اضطرای کمک کنند،اختصاص می دهد.

مسافران معلول - هلدینگ باکی