baki

مدارک لازم جهت اخذ ویزای توریستی یونان

کلیه مدارک باید به زبان انگلیسی ترجمه شود و مهر تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد.

1. پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2. شناسنامه

3. ۲ قطعه عکس جدید متفاوت با عکس پاسپورت سایز ۴ در ۶

4. مدارک شغلی - کارمندان بخش خصوصی: نامه شغلی مطابق نمونه ارسالی به همراه آخرین فیش حقوقی و لیست بیمه آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت – کارمندان بخش دولتی: نامه شغلی مطابق نمونه ارسالی به همراه آخرین فیش حقوقی و لیست بیمه حکم کارگزینی و قرارداد مدیران: نامه شغلی مطابق نمونه ارسالی به همراه آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت مغازه داران: جواز کسب و نامه از اتحادیه مربوطه پزشکان: پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی، دانشنامه، جواز مطب یا نامه شغلی از بیمارستان محل کار طبق نمونه ارسالی بازنشستگان: حکم بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی دانش آموزان و دانشجویان: نامه اشتغال به تحصیل وکلا: کارت وکالت، نامه از کانون وکلا، دفترچه وکالت و جواز وکالت

5. سند ملکی

6. بیمه مسافرتی متناسب با روزهای سفر

7. گردش حساب و نامه تمکن بانکی 3 ماهه با موجودی بالاتر از 400 میلیون تومان به ازای سرپرست خانواده و مبلغ 200 میلیون تومان به ازای هریک از اعضای خانواده که یکجا واریز نشده باشد - نوع حساب باید جاری و به نام شخص باشد. ( اعتبار 6 روز است . )

توضیحات:

1. مدت زمان لازم برای صدور ویزا 3۰ تا ۲۰ روز کاری می باشد.

2. افرادی که به قبرس ترک سفر کرده باشند، امکان اخذ ویزای یونان را نخواهند داشت.

3. ورودی سفارت برای هر شخص مبلغ یورو 380 هزار تومان به همراه 30 یورو می باشد.

4. ویزای توریستی یکبار ورود بوده و نهایتا 12 روزه است.