baki

مدارک لازم جهت افتتاح حساب بانکی در یونان

1. ترجمه دو عدد قبض (تلفن و عوارض شهرداری) که آدرس این دو قبض باید یکی باشد و این آدرس همان آدرس منزل مشتری باشد. (بدون تاییدات)

2. نامه شغلی به زبان انگلیسی (بدون تاییدات) در این نامه باید آدرس منزل مشتری (همان آدرس قبض ها) نوشته شود.

3. ترجمه آگهی تاسیس شرکت یا هر مدرکی که زمینه فعالیت مشتری را نشان می دهد. (با تاییدات وزارت امور خارجه)

4. نامه تمکن 6 ماهه بانک

5. ترجمه کارت ملی با تاییدات