baki

دسترسی محدود به تأسیسات غیر هسته ای ایران

بر اساس JCPOA ، بازرسان آژانس انرژی هسته ای آگاهی دارند که دسترسی محدود به تأسیسات غیر هسته ای ایران برای نظارت بر فعالیت هسته ای را دارند.

04 اسفند | 99

اما طبق قانونی که در ماه دسامبر تصویب شد ، ایران تصمیم دارد اجازه بازرسی های سرزده را در اواخر فوریه متوقف کند ، مگر اینکه تخفیف تحریم های آمریکا ایجاد شود. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در مصاحبه ای گفت که گروسی درخواست کرده است به ایران بیاید "تا بتوانیم یک انتقال آرام داشته باشیم". وی گفت که طبق ضرب الاجل ، مقامات طبق قانون ملزم می شوند که نوارهای دوربین های نظارتی را به آژانس بین المللی انرژی هسته ای ارائه ندهند. ظریف گفت: "مطمئناً آژانس انرژی هسته ای از آن دوربین ها فیلم نمی گیرد." عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه نیز روز شنبه گفته بود که این سفر بر تصمیم ایران برای توقف اجرای پروتکل اضافی تأثیر نخواهد گذاشت. عراقچی گفت: "سفر گروسی به تهران هیچ ارتباطی با تصمیم ایران ندارد" و افزود که هدف این سفر ایجاد "نظم جدید" در روابط ایران و آژانس انرژی هسته ای است. وی تأکید کرد ، اما طرح جدید به معنای خروج از برجام نیست. وی همچنین با تأکید بر اینکه اقدامات ایران قابل برگشت است ، افزود: تهران به محض برآورده شدن خواسته های خود که همان رفع موثر تحریم ها است ، اجرای پروتکل الحاقی و انجام سایر تعهدات JCPOA را از سر می گیرد. رئیس جمهور حسن روحانی نیز پیش از این شایعات مبنی بر اینکه ایران قصد اخراج بازرسان آژانس انرژی هسته ای را دارد ، رد کرده و تأکید کرده بود که همکاری با آژانس تحت توافقنامه پادمان جامع مورد نیاز NPT ادامه خواهد یافت. وی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت: "ما از پروتكل الحاقی كه داوطلبانه پذیرفته بودیم خارج می شویم و آنچه بین ما و آژانس انجام خواهد شد براساس توافق نامه پادمان خواهد بود."