baki

ایران محدودیت های حرکتی و مشاغل غیر ضروری را در میان افزایش ویروس کرونا افزایش می دهد

03 آذر | 99

گروه ویژه ملی کرونا ویروس ایران روز شنبه شروع به اعمال محدودیت های شدید مسافرتی و تعطیلی مشاغل غیر ضروری به عنوان بخشی از تلاش ها برای جلوگیری از بیماری کرد.