baki

ایالات L.A محدودیت های بیشتری برای کاهش انتشار ویروس کرونا

با افزایش تعداد موارد جدید ویروس کرونا در شهر لس آنجلس ، مقامات بهداشتی جمعه دستور موقت و محدود در خانه را صادر کردند که از روز دوشنبه اجرا می شود.

09 آذر | 99

شهرستان L.A محدودیت های بیشتری در اجتماعات عمومی و خصوصی برای کاهش سرعت انتشار ویروس تصویب می کند . محدودیت هایی که به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت ، به شدت محدودیت های اعمال شده در بهار نیستند. اداره بهداشت عمومی شهرستان گفت: "به ساكنان توصیه می شود كه تا آنجا كه ممكن است در خانه بمانند و همیشه وقتی بیرون از خانه و اطراف دیگران هستند ، روی بینی و دهان خود را بپوشانند." در این دستور ، همه اجتماعات عمومی و خصوصی با افرادی که در یک خانه نیستند ، به جز خدمات مذهبی و اعتراضات ، منع شده است.