baki

مالتا برای استقبال از تعطیلات از اواسط ماه ژوئن

04 تیرماه | 99

مالتا در 15 ژوئن محدودیت های مربوط به همه پروازها از جمله انگلستان را از بین خواهد برد.گردشگران بریتانیایی برای تفریح ​​و سفرهای کاری از مالتا ، گوزو و کومینو استقبال می کنند.