baki

ITB 2020 Berlin لغو شد

ITB Berlin 2020 برگزار نمی شود. با توجه به گسترش سریع كروناویروس جدید (COVID-19) ، وزارت بهداشت فدرال و وزارت اقتصاد فدرال اظهار نظر خود را مبنی بر لغو ITB برلین اعلام كردند.

08 تیرماه | 99

عصر امروز، مسئول بهداشت و درمان ناحیه شارلوتنبورگ-ویلمرسدورف در برلین محدودیت های چشمگیر تری برای برگزاری این رویداد اعمال کرد. در میان الزامات خود ، این مقام تصریح كرده است كه هرشركت كننده باید به مسی برلین ثابت كند كه آنها از ناحیه مشخص شده ای در خطر نیستند یا با شخص یا افراد منطقه خطر در تماس نبوده اند. برای مسی برلین امکان پذیر نیست که به طور کلی این شرایط را برآورده کند. مسی برلین برای هفته ها اعلام کرده بود که تصمیم در مورد برگزاری یا لغو رویدادهای در مقیاس بزرگ فقط بر اساس توصیه ها یا دستورالعمل های مقامات متخصص مربوطه اتخاذ می شود. فقط آنها برای بدست آوردن نتیجه گیری صحیح ، از اطلاعات لازم و دانش تخصصی برخوردار هستند. دکتر کریستین گاکه ، مدیر عامل شرکت Messe Berlin GmbH گفت: "با بیش از 10000 غرفه دار از بیش از 180 کشور جهان ITB برلین برای صنعت جهانگردی جهان بسیار مهم است. ما مسئولیت خود را در مورد سلامتی و ایمنی بازدید کنندگان ، غرفه داران و کارکنان خود بسیار جدی می پذیریم. سنگین است که اکنون باید با لغو ITB برلین 2020 موافقت کنیم.. ما می خواهیم از همه غرفه داران و شرکای اقصی نقاط جهان تشکر کنیم که طی چند روز و هفته گذشته در کنار ITB برلین ایستاده اند. ما مشتاقانه منتظر ادامه روابط قابل اعتماد با شرکای خود در بازار هستیم. "