baki

ایرلاین آمریکایی به دلیل عدم استفاده خانمی از ماسک صورت، از پروازش جلوگیری کرد

شرکت های هواپیمایی اعلام کردند که قصد دارند مسافرانی که از ماسک صورت در حین پرواز استفاده نمیکنند را سرکوب کنند ، ظاهرا آنها شوخی نمی کردند.

05 مرداد ماه| 99

شرکت هواپیمایی آمریکایی قبل از پرواز در 19 ژوئیه به دلیل امتناع از پوشیدن ماسک ، مسافر زن را پیاده کرد. زمانیکه آن خانم وسایل خود را جمع کرد و از هواپیما خارج شد ، دیگر مسافران در هواپیما شروع به تشویق و کف زدن کردند. این زن ناشناس گفت که او یک وضعیت پزشکی دارد که مانع از پوشیدن ماسک می شود ، اما شرکت هواپیمایی آمریکایی - مانند بسیاری از شرکت های بزرگ حمل و نقل ، سیاستی را در نظر گرفته است که مسافران را ملزم به پوشیدن ماسک در همه زمانها در هنگام پرواز می کند. در حقیقت Delta Air Lines سیاستی را ارائه داده است که نیاز به ارزیابی پزشکی برای افرادی دارد که ادعا می کنند به دلیل دلایل بهداشتی نمی توانند ماسک بپوشند.