baki

فقدان استراتژی آب فرامرزی

معاون دفتر برنامه ریزی آب و فاضلاب در وزارت نیرو گفت: یک استراتژی موثر در مورد منابع مرزی به وضوح وجود ندارد و به همین دلیل است که سهم آب فرامرزی ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

01 دی | 99

سهم سالانه آب ایران از رودخانه های مرزی در شمال ، غرب و شرق باید حدود 13 میلیارد متر مکعب باشد. این کمتر از 9 متر مکعب است. "به نقل از ایلنا ، هدایت فهمی. وی خاطرنشان کرد: از کل 9 میلیارد متر مکعب ورودی ، نزدیک به 6 میکرومتر از ایران خارج می شود و سالانه به خلیج فارس و دریای عمان می ریزد. وی گفت ، سیاست های آب کشورهای منطقه یعنی ترکیه ، عراق و افغانستان بحران آب ایران را افزایش داده است و افزود که به دلیل دیپلماسی بی اثر ایران در گذشته ، این سه همسایه به معاهدات و تفاهم نامه هایی که با ایران امضا کرده اند پایبند نیستند.