baki

Corona در اروپا: آیا پاییز به اندازه فاجعه بهار خواهد بود؟

تعداد تشخیص های جدید کروناویروس در اروپا رو به افزایش است.

29 مرداد ماه| 99

در همین حال ، به جز چند شهر کوچک سوئیس ، افزایش در همه جا قابل مشاهده است. در هفته دوم آگوست ، این افزایش در اسپانیا و بلژیک سریعترین بود ، اما فرانسه و اتریش هم اکنون شاهد افزایش شدید هستند. در نقشه های این هفته بار دیگر کرونا ویروس به یک جهت می رود: نقاط بیشتر و بیشتر بنفش که همچنین در مناطق بسیار بزرگتری گسترش می یابد. از فرانسه تا کرواسی ، از لهستان تا مالت. درست در شمال شرقی اروپا ، مانند فنلاند و کشورهای بالتیک ، تنها مکانهایی بودند که پرونده های جدید از 8 تا 14 اوت به طور گسترده در حال ظهور نبودند.