baki

صندوق بین المللی پول انتظار دارد تورم 30 درصدی ایران در سال 2021 ادامه داشته باشد

صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند نرخ تورم در ایران همانند امسال در حدود 30 درصد باقی بماند.

28 مهر | 99

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان ، افزایش قیمت های مصرف کننده را در سال 2019 41 درصد اعلام کرده است. پیش بینی های سال های 2020 و 2021 به ترتیب 30.5 و 30 درصد است. آخرین گزارش مرکز آماری ایران در مورد تورم ، میانگین شاخص کالای مصرفی و خدمات در دوره 12 ماهه منتهی به 21 سپتامبر را نشان می دهد که پایان ششمین ماه ایران است ، در مقایسه با دوره مشابه گذشته 26 درصد افزایش یافته است .