baki

چه زمانی سفر شرکت های هواپیمایی به حالت عادی باز می گردد؟

به دلیل COVID-19 ، کارمند های مشاغل مختلف مجبور شده اند که از راه دور کار کنند ، اما همه معامله ها را نمی توان از این طریق انجام داد.

19 خرداد | 99

در نمودارها میتوانید ببینید که چگونه یک سال عادی از سفر تجاری بر اساس داده های مانیتورینگ هواپیمایی ما انجام می شود که توسط بلیط های خریداری شده بیان می شود. رویدادهای سالانه مانند سال نو و شکرگذاری به طور معمول باعث افت چشمگیر در رزرو سفرهای کاری می شوند - همانطور که توسط بخش های قرمز نشان داده شده است، میزان سفرهای تجاری و تفریحی را میتوان دید و همانطور که توسط بخش های زرد رنگ نشان داده شده است - افت جزئی ، اما قابل توجه در رزرو بلیط و سفرها را متوان مشاهده کرد .