baki

شرایط اخذ بلوکارت آلمان از طریق ثبت شرکت

طریقه دریافت blue card آلمان از طریق ثبت شرکت به نحوی است که به یک پشتوانه مالی حدوداً ۱۰۰ هزار یورویی نیاز است. البته تنها نشان دادن این مبلغ ضروری است و تمامی آن صرف پروسه ثبت شرکت نمی شود. به طور کلی هزینه ثبت شرکت در آلمان چیزی در حدود ۳-۴ هزار یورو است و لازم است سرمایه ای معادل ۳۵۰۰۰ یورو به عنوان سرمایه اولیه شرکت در نظر گرفته شود. پس از انجام مراحل اولیه ثبت شرکت، شرکت مورد نظر دارای شخصیت حقوقی مستقل خواهد بود و می تواند به انجام کسب و کار فرد کمک کند. در ادامه و پس از ثبت شرکت می توان برای جذب نیروی کار اقدام نمود که امکان ارائه جاب آفر (پیشنهاد شغلی) برای همسر و سایر بستگان وجود دارد. در چنین شرایطی، با تعیین حداقل حقوق بلوکارت و اولیه ۴۲۰۰ یورو برای همسر استخدام شده در شرکت موجبات اخذ بلوکارت فراهم می شود. در نهایت، همسر با دریافت بلوکارت آلمان می تواند برای سایر اعضای خانواده خود نیز درخواست اقامت نماید. با این حال، باید توجه داشت که ثبت شرکت در آلمان نیازمند افتتاح حساب است و متاسفانه در حال حاضر در کشور آلمان برای ایرانی ها افتتاح حساب صورت نمی پذیرد و ثبت شرکت در آلمان نیازمند ارائه یک بیزینس پلن قوی است که بتواند با شرکت های توانمند در اقتصاد قوی آلمان رقابت کند .

کارت آبی - هلدینگ باکی

در زیر به مراحل ثبت شرکت در آلمان خواهیم پرداخت:

در بررسی شرایط اخذ بلوکارت آلمان از طریق ثبت شرکت اشاره به مراحل ثبت شرکت ضروری است تا فرد بتواند با آگاهی کامل در این زمینه اقدام نماید.

1. مشخص نمودن شرکت و فعالیت آن

2. تعیین نام تجاری شرکت

3. تهیه مدارک لازم برای ثبت شرکت

4. مشخص کردن میزان سرمایه اولیه شرکت و سهم هریک از سهامداران بر اساس اساسنامه شرکت

5. ساخت مهر رسمی شرکت

6. تعیین و انتخاب نماینده رسمی و یا وکیل متقاضی برای طی کردن فرآیند در صورتیکه متقاضی امکان حضور فیزیکی در محیط را نداشته باشد

در صورت طی کردن موفق این فرآیند و ثبت شرکت، می توان برای همسر فرد job offer و یا همان پیشنهاد شغلی ارسال نمود و با تعیین حداقل حقوق ۴۲۰۰ یورو، شرایط اخذ بلوکارت آلمان برای فرد مهیا می شود.

کارت آبی - هلدینگ باکی