baki

سیستم های رزرواسیون هواپیمایی

سیستم های رزرواسیون هواپیمایی (ARS):بخشی از سیستم های برنامه های سرویس مسافر هستند که از تماس مستقیم با مسافر پشتیبانی می کنند.سرانجام ARS وارد سیستم رزرو رایانه (CRS) شد. یک سیستم رزرو رایانه برای رزرو شرکت هواپیمایی خاص و رابط با سیستم توزیع جهانی (GDS) که از آژانسهای مسافرتی و سایر کانالهای توزیع درساختار رزرو برای اکثر خطوط هوایی اصلی در یک سیستم واحد پشتیبانی می کند، استفاده می شود.

رزرو بلیط - باکی

سیستم های رزرواسیون:

سیستم های رزرواسیون هواپیمایی دارای برنامه های هواپیمایی ، تعرفه کرایه ، رزرو مسافر و سوابق بلیط هستند. یک شرکت هواپیمایی در توزیع مستقیم سیستم رزرواسیون خود و همچنین ارسال اطلاعات به GDS کار می کند. نوع دوم کانال توزیع مستقیم ، مصرف کننده هایی هستند که از اینترنت یا برنامه های تلفن همراه برای تهیه رزرواسیون خود استفاده می کنند. آژانسهای مسافرتی و سایر کانالهای توزیع غیرمستقیم به همان GDS دسترسی دارند که به سیستمهای رزرو هواپیمایی دسترسی دارند و کلیه پیام رسانی ها توسط یک سیستم پیام رسانی استاندارد منتقل می شود که بر روی دو نوع پیام رسان کار می کند،که در شبکه سطح بالا( SITA)، (HLN) منتقل می شوند. به این نوع پیام رسانی ها نوع A [معمولاً با فرمت EDIFACT] برای ارتباط تعاملی در زمان واقعی و نوعB [TTY ] برای نوع اطلاع رسانی و رزرو پیام ها گفته می شود. استانداردهای ساخت پیام تنظیم شده توسط IATA و ICAO ، جهانی هستند و بیشتر در حمل و نقل هوایی اعمال می شوند. از آنجا که سیستم های رزرواسیون هواپیمایی ، برنامه های کاربردی مهم تجاری هستند و از نظر کاربردی کاملاً پیچیده هستند ، عملکرد یک سیستم رزرواسیون هواپیمایی داخلی نسبتاً گران است.

رزرو بلیط - باکی

سیستم فروش بلیط چگونه کار می کند؟

یک سیستم فروش بلیط با ایجاد اولین سند یا "بلیط" کار می کند که ارتباطات مربوط به پرونده پشتیبانی یا بلیط را ضبط می کند. بلیط بین نماینده و مشتری به اشتراک گذاشته می شود و اطلاعات آنها را به یک موضوع مداوم وارد می کند. در صورت بروز هرگونه سردرگمی ، یا جزئیاتی که باعث بروز مغایرت در اطلاعات میشود غافل نشوند. هر دو طرف می توانند در هر نقطه به موضوع مراجعه کنند تا اطلاعات گذشته را مورد بررسی قرار دهند.

رزرو بلیط - باکی

دسته بندی پروازههای سیستمی از نظر رزروارسیون :

پیش از مقررات مقرر،خطوط هوایی سیستم های رزرواسیون خود را در اختیار داشتند که آنها نمایندگان مشترک مسافران بودند. امروزه :

(global distribution systems) GDS: توسط شرکت های مستقلی اداره می شود که شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی مشترکان اصلی آن هستند، ومعروف ترین سیستم های توزیع بلیط سیستمی در جهان میباشند مانند: admadeus-Galilei-saber-wordspan-sirenatravel

(computer reservstion sysrems or central reservation systems) CRS:سیستم رزرواسیون تماس و پشتیبانی مسافر میباشد،مانند:moghim-sepehr-gabriel

(Online or web base reservstion systems) ORS: سیستم رزرو آنلاین نرم افزاری است که می توانید برای مدیریت رزرو از آن استفاده کنید. این سیستم به اپراتورهای تور این امکان را می دهند تا فعالیت رزرو آنلاین را بپذیرند تاشماره های تلفن و مشخصات شخصی خود را بهتر مدیریت کنند.

رزرو بلیط - باکی

منظور ازNO-SHOW چیست ؟

no-show در پروازهای سیستمی به این منظور میباشد که،مسافری نه بلیط رزرو شده خود را لغو می کند و نه پرواز مربوط به آن بلیط را انجام می دهد. در پروازهای سیستمی درصدی از هزینه بلیط استرداد می گردد،اما در پروازهای چارتری هیچ هزینه ای به مسافر پرداخت نمی شود.

رزرو بلیط - باکی