baki

تصمیمات سیاست خارجی به اقدامات آمریکا بستگی دارد

یک دیپلمات ایرانی گفت: سیاست ایران در قبال ایالات متحده براساس اقدامات واشنگتن در دوره جدید ریاست جمهوری آن توسعه خواهد یافت .

21 آبان | 99

به گزارش ایسنا ، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی معمولی گفت: "پس از تشکیل دولت ، ما براساس شرایط جدید و اقدامات آمریکایی ها تصمیم خواهیم گرفت." جو بایدن ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکرات ایالات متحده ، روز شنبه با غلبه بر دونالد ترامپ ، رئیس جمهور فعلی که با شیطنت ترین سیاست ها را علیه تهران دنبال کرد ، برنده انتخابات اعلام شد. وی ایالات متحده را از توافق هسته ای سال 2015 بیرون کشید و به عنوان بخشی از کمپین به اصطلاح فشار حداکثر ، ایران را تحریم کرد. از طرف دیگر ، بایدن قول داده است که در صورت بازگشت کامل ایران به توافق ، مجدداً به این توافق نامه پیوست و امیدها را درباره تغییر رویکرد مثبت واشنگتن به تهران پس از تحلیف وی افزایش داد. با این وجود ایران شرایطی را برای بازگشت ایالات متحده به توافق تعیین کرده است که به طور رسمی برنامه جامع اقدام مشترک نامیده می شود. خطیب زاده با بیان اینکه " کشور متمرکز بر محافظت از منافع ملت است.