baki

سوراخ درون پنجره هواپیما

اگر تا به حال در یک صندلی کنار پنجره در هواپیما نشسته باشید ، احتمالاً متوجه سوراخ ریز در انتهای پنجره شده اید. ممکن است سوال پیش بیاید که چرا این سوراخ ها در آنجا است؟ با تشکر از حفره های ریز در قسمت میانی ، شکاف کوچکی بین صفحات میانی و خارجی وجود دارد معروف به "سوراخ خونریزی"که، هدف اصلی آن تعادل فشار هوا است.

هواپیما - هلدینگ باکی

چرا پنجره های هواپیما دارای سوراخ های ریز هستند؟

این سوراخ های ریز بین پنجره ها که به "سوراخ خونریزی"معروف هستند، اجازه می دهد بین فشار وارده بر اثر پرواز بر مسافر و شکاف هوا تعادل برقرار کند ، و این اطمینان وجود دارد که این حفره ها کاملاً بی خطر است. به همین دلیل است که در پنجره های هواپیما سوراخ های ریز وجود دارد. فشار هوا هرچه بیشتر می شوید افت می کند. اما هواپیماها به گونه ای طراحی شده اند که فشار هوا را در سطح مطمئن داخل کابین حفظ کنند. بنابراین فشار هوا در خارج از هواپیما بسیار کمتر از آن است که در داخل باشد. این اختلاف فشار هوا استرس فیزیکی زیادی را بر روی پنجره هواپیما وارد می کند. پنجره های هواپیما از سه صفحه جداگانه تشکیل شده اند. صفحه بیرونی با اختلاف فشار هوا سروکار دارد.

هواپیما - هلدینگ باکی

بدین معنی که صفحه بیرونی فشار را تحمل می کند در حالی که صفحه وسط به عنوان یک گاوصندوق عمل می کند. صفحه داخلی "غیر ساختاری" است اما به محافظت از صفحات وسط و بیرونی در برابر صدمات ناشی از مسافران کمک می کند. "سوراخ خونریزی" همچنین رطوبت را از شکاف هوا آزاد می کند. این مانع از مه شکن شدن پنجره و یخ زدگی پنجره می شود.

چه اتفاقی می افتد اگر یک پنجره هواپیما شکسته شود؟

فشار خارج از هواپیما در حال پرواز آنقدر کم است که بدون ماسک اکسیژن نمی توانیم آن را تحمل کنیم. اگر پنجره شکسته شود ، اختلاف فشار باعث می شود هوا از بالا به پایین (داخل کابین به بیرون) با سرعت بسیار زیاد جریان یابد ، و این حتی ممکن است باعث شود سوراخ (پنجره) گسترش یابد.

هواپیما - هلدینگ باکی