baki

بیشتر استانها از روند نزولی Covid-19 گزارش می کنند

رئیس جمهور حسن روحانی روز شنبه اعلام کرد که بیشتر استانهای سراسر ایران از کاهش عفونت خبر می دهند.

25 آذر | 99

زیرا ستاد ملی ویروس کرونا ویروس 22 شهر دیگر را از هشدار قرمز خارج کرد و تنها 12 شهر را در بالاترین سطح هشدار قرار داد.