baki

خانواده های فقیری که در مناطق روستایی زندگی می کنند تحریم ها را متحمل می شوند

خانوارهای کم درآمد ساکن مناطق روستایی بیشترین تحریم های ایالات متحده را تحمل می کنند در حالی که خانواده های پردرآمد ساکن مناطق روستایی و شهری از مزایای حذف تحریم های بین المللی بهره مند می شوند.

10 آبان | 99

بر اساس گزارشی از گروه اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه ، وضع تحریم های بین المللی در اوایل سال 2010 منجر به کاهش 10-20 درصدی رفاه کلیه دهک های درآمد در ایران شد. توافق اولیه هسته ای در سال ایران که به مارس 2014 منتهی می شود و شروع مذاکرات با قدرت های جهانی و سهولت انجام برخی معاملات بین المللی به سود خانوارها در دهک های مختلف درآمد است اما با لغو رسمی تحریم ها ، در سال 2016 بهبود واقعی هزینه و رفاه آنها حاصل شد.