baki

طرح جامع جهت رفع درگیری ها - قره باغ

عباس عراقچی ، معاون وزیر امور خارجه ایران به یک کانال خبری آذری گفت که پیشنهادات ارائه شده در 30 سال گذشته نتوانسته است درگیری ها را حل کند زیرا آنها از واقعیت دور بودند در حالی که طرح ایران همه شرایط را در نظر می گیرد.

14 آبان | 99

وی گفت: "این شامل اصول مانند احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ، مصونیت ناپذیری مرزها ، پایان اشغال ، احترام به حقوق اقلیت ها ، بازگرداندن پناهندگان جنگی و اخراج نیروهای خارجی از منطقه است" ، وی افزود: اگر هر دو طرف این توصیه ها را بپذیرند ، حل خواهد شد. وی آخر هفته یک تور منطقه ای انجام داد تا ابتکار عمل را به کشورهای درگیر و سایر بازیگران منطقه ای پس از بحث در مورد بحث در ایران و تأیید مقامات مربوطه ، معرفی کند. عراقچی در پی بازدید از مناطق مرزی با مقامات باکو ، مسکو ، ایروان و آنکارا گفتگو کرد.