baki

فراخوان دیپلماسی اقتصادی برای مقابله با تحریم ها

رئیس جمهور حسن روحانی خواستار برنامه های ویژه ای برای توسعه روابط اقتصادی بین المللی در برابر تحریم های شدید آمریکا شده است.

23 مهر | 99

روحانی روز سه شنبه در جلسه کارگروه هماهنگی اقتصادی دولت ، تاکید کرد که توسعه اقتصادی همه کشورها تا حد زیادی با دیپلماسی اقتصادی آنها مرتبط است. به نقل از President.ir وی گفت: "در این مرحله ، ما باید روابط خود را با کشورهای دارای اولویت اصلی مانند چین ، اوراسیا و کشورهای همسایه در بخشهای مختلف از انرژی تا فناوری بهبود دهیم." ایالات متحده از دو سال پیش که از توافق هسته ای سال 2015 خارج شد ، ایران تحریم های سختی را اعمال کرده است. اکنون ادعا شده است که علیرغم مخالفت سایر اعضای جامعه جهانی ، تحریم های بین المللی علیه تهران را برانگیخته و فشارهای خود را بر این زمینه شدت می دهد. ایران تمرکز روابط اقتصادی خود را از غرب به شرق و منطقه خاورمیانه هدایت کرده است. به گفته روحانی ، دولت به دنبال تسریع در اجرای توافق نامه های اقتصادی امضا شده با کشورهای منطقه است. وی گفت: "در این راستا ، فعال سازی كمسیون های اقتصادی مشترك با كشورهای هدف ضروری است." رئیس جمهور بر لزوم در نظر گرفتن سیاستهای صادرات محور ضمن برنامه ریزی برای تجارت با شرق و همسایگان تأکید کرد.