baki

حضور COVID-19 در یک سال که آینده ما را تغییر داد

این COVID-19 بود که بر عناوین اصلی و زندگی ما تسلط داشت نه خودمان.

10 دی | 99

در سراسر جهان ، سال 2020 یک سال گمشده و یک سال ضرر بود. برای برخی به معنای غم و اندوه و سختی و برای برخی دیگر ناراحتی ملایم بود. اما این باعث شد تا به این فکر کنیم که چه چیزی در زندگی ما موثر است و چه چیزی دیگر به درد ما نمی خورد. با رسیدن آینده تا چه حد می توانیم ، و آیا باید ، به حالت عادی برگردیم؟ با کمتر بودن هواپیما در آسمان ، گزارش شده است که میزان انتشار گازهای خطرناک کاهش یافته و آلودگی ها در کل کره زمین پاک شده است. اما آیا COVID-19 بحرانی است که باعث شده رفتار ما به خاطر دنیای شکننده ما کاملا تغییر کند؟ گرتا تونبرگ گفت ما هنوز "در مسیر اشتباه سرعت می گیریم."