baki

جهش ویروس کرونا

در حاشیه جلسه هفتگی هیئت دولت ، نماکی به خبرنگاران گفت که ویروس کرونا جهش یافته است و سرعت انتقال را تسریع می کند.

27 مهر | 99

وی توضیح داد: "اگرچه هنوز مشخص نیست كه این بیماری شدیدتر است یا خیر ،" ما می دانیم كه سرعت انتقال و تعداد عفونت ها افزایش یافته است. " وزیر گفت این افزایش شدید "هشدار" را در سراسر کشور ایجاد کرده است. لاری افزود: "حدود 4610 بیمار Covid-19 در شرایط بحرانی هستند و 415،000 نفر از بیماری تنفسی بهبود یافته اند." ایران از آغاز شیوع بیماری تاکنون 4.39 میلیون آزمایش تشخیصی انجام داده است. تعداد موارد تایید شده ویروس کرونا در سراسر جهان به 38.4 میلیون نفر و تعداد کشته ها از 1.09 میلیون نفر رسیده است.