baki

تولید واکسن کرونا در ایران

مصطفی قانعی ، رئیس کمیته علمی کارگروه ملی Coronavirus ، یکشنبه گفت که ایران قرار است تا اواخر بهار یک میلیون دوز واکسن محلی ویروس کرونا تولید کند.

28 بهمن | 99

وی با اشاره به اینکه تا اواخر ماه ژوئن مرحله سوم آزمایشات انسانی برای واکسن های داخلی به پایان می رسد ، گفت: "ما نمی توانیم بیش از چهار میلیون عکس واکسن در ماه تولید کنیم." سادات لاری ، سخنگوی وزارت بهداشت ، گفت که ایران روز یکشنبه 62 کشته یک شبه را به ثبت رساند و این رقم تلفات ملی را از 58940 نفر فراتر برد. لاری گفت: "در طی یک روز ، 7،390 بیمار جدید Covid-19 شناسایی شدند." "موارد جدید در مجموع به 1.518 میلیون نفر رسید." این مقام بهداشت گفت ، تاکنون نزدیک به 1.3 میلیون نفر از بیماری تنفسی بهبود یافته اند و حدود 3700 نفر در حال حاضر در وضعیت وخیمی قرار دارند. وی خاطرنشان کرد ، "امروز تعداد آزمایشات Covid-19 از مرز 10 میلیون عبور کرد." موارد تایید شده ویروس کرونا در سراسر جهان در روز یکشنبه به 109.1 میلیون نفر افزایش یافت و موارد فوتی به 2.4 میلیون نفر افزایش یافت.