baki

ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای به توافق موقت همکاری آینده می رسند.

ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان بازدید مدیرکل از نحوه ادامه همکاری با توجه به تصمیم تهران برای تعلیق برخی اقدامات هسته ای خود از 23 فوریه ، ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به تفاهم فنی رسیده اند.

06 اسفند | 99

رافائل گروسی ، رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای ، روز یکشنبه برای دیدار با مقامات ایرانی به تهران سفر کرده بود. وی گفتگوهای جداگانه ای را با علی اکبر صالحی ، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه انجام داد تا یک راه حل متقابل برای فعالیتهای تأیید و نظارت آژانس در آینده پیدا کند. AEOI در بیانیه ای گفت ، توافقی حاصل شد كه بر اساس آن ایران ضمن فراهم كردن دسترسی مطابق با JCPOA ، اجرای پروتكل الحاقی را كاملاً متوقف كرده و به اجرای توافقنامه پادمان جامع خود ادامه خواهد داد. طبق JCPOA ، بازرسان آژانس انرژی هسته ای در صورت مشکوک بودن به فعالیت غیرقانونی هسته ای ، دسترسی محدود به تأسیسات غیر هسته ای ایران دارند. اما طبق قانونی که در ماه دسامبر توسط پارلمان تصویب شد ، دولت ایران موظف است كه مجازات بازرسی سرزده را در موعد مقرر متوقف كند ، مگر آنكه پس از خروج آن از توافق هسته ای در سال 2018 توسط آمریكا مجدداً تخفیف داده شود. AEOI در وب سایت خود گفت: "مطابق با قانون پارلمان ، هیچ دسترسی فراتر از CSA به IAEA داده نمی شود و هیچ بازرسی فراتر از CSA انجام نمی شود." در بیانیه مشترک صالحی و گروسی ، منتشر شده توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای ، گفته شد که دو طرف توافق کردند که ایران به اجرای "کامل و بدون محدودیت توافقنامه پادمان جامع خود با آژانس بین المللی انرژی هسته ای مانند گذشته" ادامه خواهد داد. این گزارش افزود که آنها "به یک تفاهم فنی موقت دو جانبه ، سازگار با قانون [پارلمانی] رسیده اند ، که به موجب آن آژانس انرژی هسته ای به فعالیت های لازم برای تأیید و نظارت خود تا 3 ماه ادامه خواهد داد (طبق ضمیمه فنی)".