baki

تفاوت ایرباس و بوئینگ

بیایید به عنوان نمونه محصولات برتر شرکتها ، بوئینگ و ایرباس را به ترتیب بر اساس تفاوت ظاهری –امنیت پرواز بین این دو هواپیما –اندازه – و پرکاربردترین هواپیماها برای پرواز مورد مقایسه قرار بدهیم:

تفاوت اصلی بین هواپیمای ایرباس و طراحی هواپیمای بوئینگ چیست؟

هواپیماهای ایرباس معمولاً دارای بینی خمیده و گرد هستند ، در حالی که هواپیماهای بوئینگ گرد هستند اما اندکی با انگشت. چراغ های بال بند یک ایرباس دو بار پشت سر هم چشمک می زند در حالی که یک بوئینگ فقط یک بار چشمک می زند. ایرباس عموما موتورها را در زیر بالها قرار می دهد ، در حالی که بوئینگ آنها را روی جلو بال سوار می کند.

هواپیما - هلدینگ باکی

کدام بهتر است ایرباس یا بوئینگ؟

بوئینگ بهتر از ایرباس است. هواپیماهای ایرباس را نمی توان از پاکت عملیاتی آنها خارج کرد. در حالی که هر دو تولید کننده از سیم مسی برای جابجایی کنترل ها استفاده می کنند ، خلبانانی که با هواپیمای بوئینگ پرواز می کنند هنوز می توانند چگونگی برخورد هواپیما با یوغ پرواز را حس کنند. ایرباس اجازه این احساس را نمی دهد

هواپیما - هلدینگ باکی

کدام یک بزرگتر است ایرباس یا بوئینگ؟

ایرباس یا بوئینگ کدام بزرگتر است؟بله ایربایس بزرگتر است.هواپیمای بوئینگ747 بی بزرگترین هواپیمای جت جهان بود،تااینکه هواپیمای ایرباس380وارد بازارشد.اکنون هواپیمای ایرباس380بزرگترین هواپیمای تجاری جهان با دو طبقه میباشد که پرواز میکند

هواپیما - هلدینگ باکی

آیا ایرباس از بوئینگ سبقت خواهد گرفت؟

هر دو شرکت امروزه سهم مشترکی از 91 درصد در بازار هواپیماهای تجاری در سطح جهان دارند. نکته قابل توجه این است که ، ایرباس در 5 سال گذشته توانسته سهم بازار را از بوئینگ دور کند و دارای یک کتاب سفارش 56 درصد بزرگتر از بوئینگ در پایان سپتامبر 2019 بشود.

هواپیما - هلدینگ باکی

امن ترین هواپیمای جهان کدام است؟

به گزارش بوئینگ ، 10 هواپیمای بزرگ جت تجاری وجود دارد که می تواند پس از ثبت هیچگونه تلفات مسافری ، ایمن ترین جهان باشد.

امن ترین هواپیما در جهان:

Boeing 717 (formerly the MD95)

Bombardier CRJ700 / 900/1000

Airbus A380

Boeing 787

Boeing 747-8

Airbus A350

Airbus A340