baki

روحانی: نیروهای بازار باید قیمت سهام را تعیین کنند

رئیس جمهور حسن روحانی روز یکشنبه گفت که مکانیزم خاصی بر بازار سهام حاکم است و بر ضرورت اساسی جلوگیری از "مداخله غیر ماهر" در فعالیت های خود تأکید کرد.

22 دی | 99

روحانی خطاب به اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بار دیگر تأكید كرد كه شورای عالی اوراق بهادار و بورس باید یكی از تنها سازمانهای تنظیم كننده سیاستهای بازار سرمایه باشد. رئیس جمهور بورس اوراق بهادار را "ستون اصلی در حفظ ثبات اقتصادی" توصیف کرد و گفت که حمایت دولت وی از بازار سهام معمولاً عملکردی است که طبق قوانین انجام می شود.