baki

ترافیک فرودگاه ایران

پروازهای داخلی با کاهش 43 درصدی روبرو شد ، زیرا پروازهای بین المللی در سه ماه نخست سال جاری ایران (20 مارس - 20 ژوئن) با افت 91 درصدی روبرو شدند.

30 تیرماه | 99

شرکت فرودگاههای ایران در سه ماهه اول سال جاری ایران (20 مارس - 20 ژوئن) در مجموع 44.918 برخاست و فرود را به ثبت رساند تا در مقایسه با سال گذشته کاهش 51 درصدی را ثبت کرد. حمل و نقل بیش از 4.04 میلیون مسافر در طی سه ماه مورد بررسی قرار گرفته که این نشانگر کاهش 64٪ نسبت به سال گذشته است. آمارها طبق آخرین گزارش IAC میباشد که در وب سایت خود منتشر کرده است. در مجموع 43479 برخاست و فرود در پروازهای داخلی طی مدت سه ماه ثبت شده است که نسبت به سال گذشته 43٪ کاهش یافته است. نزدیک به 3.97 میلیون مسافر و بیش از 29.224 تن محموله در داخل کشور منتقل شده اند که نشانگر کاهش 56٪ و 57٪ به ترتیب YOY است.