baki

برنامه پیش رو واکسیناسیون در ایران

ایران در روزهای آینده کمپین واکسیناسیون گسترده خود را آغاز می کند .

18 بهمن | 99

زیرا قرار است روز پنجشنبه اولین محموله واکسن Covid-19 اسپوتنیک V تولید شده در روسیه و همچنین 4.2 میلیون دوز واکسن AstraZeneca را در اواخر ماه فوریه دریافت کند.